Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde İzole Edilen Gram Negatif Non-fermentatif Bakterilerde Metallo beta-laktamaz Varlığının Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması


ÖZAKIN C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: September 2013