Sosyal Normların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bursa Örneği


Leba R., Akbelen Z.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: February 2017