Hastanade yatan covid19 hastalarında serum kortizol konsantrasyonlarının hastalık prognozunu öngörmeye katkısı


CANDER S. (Executive) , AYDOĞAN ÜNSAL Y. , AYDEMİR E. , ATEŞ C. , GÖKTUĞ M. R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: March 2022