Yumurtacı ırk tavuk kümesi drag svab numunelerinde Salmonella aranmasında ISO 6579 yöntemi Light Cycler Polimeraz Zincir Reaksiyonu LC PCR ve Dupont Bax PCR sistemlerinin karşılaştırılması


KAHYA DEMİRBİLEK S. (Executive), TEMELLİ S., CARLI K. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2013
  • End Date: January 2015