Kronik ve Epizodik Migren Hastalarında SCN9A ve SCN10A Gen Polimorfizmlerinin Kronisite Gelişimi Üzerine Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi


KARLI H. N. (Executive), ERYILMAZ I. E., OĞUZ AKARSU E., EGELİ Ü., ERER ÖZBEK Ç. S., ÇOLAKOĞLU C., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: Continues