Düşük Dereceli Neoplazi Olarak Tanımlanan Sporadik Kolorektal Poliplerin Prognozunda Etkili Olabilecek Moleküler Biyobelirteçlerin Araştırılması


YILMAZLAR A. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: January 2020