Kodlama yapmayan RNA' ların hepatosellüler karsinomda transplantasyon sonrası prognozdaki rollerinin retrospektif olarak araştırılması


KAYA E. (Executive), DÜNDAR H. Z., AKSOY F., AKSOY S., UĞRAŞ N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: October 2022