Tornalama İşlemlerinde Kesici Takımdaki Başlangıç Aşınmasının Azaltılması


Oral A.(Executive), Çakır M. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: December 2013