Hücre bölünme hızı ve metabolik durumunun retrotranspozon Ty2 917 de gen işleyişine etkilerinin araştırılması


Türkel S. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: January 2006