Farklı Kurutma Yöntemlerinin Çeşitli Meyvelerin Kurutma Karakteristikleri ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


Taşkın O., İzli N.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: July 2017