Farklı derecelerde pnömovaginalı ineklerin genital kanalının sitolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik bulgularının karşılaştırması


Özdemir Salcı E. S. (Executive), Kahya Demirbilek S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: April 2021