Encorafenib Dirençli Malign Melanom Kök Hücrelerinde Eksozomal miRNA'ların Araştırılarak Encorafenib,Pimasertib ve Curcumin Kombinasyonlarının BRAF İnhibitör Direnç Mekanizması Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Eryılmaz I. E., Egeli Ü. (Executive), Çolakoğlu C., Balaban R., Bulut E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: September 2024