Meme kanserli hücrelerde Chk2 ve p38?in Fhit inaktivasyonu ile ilişkisinin araştırılması


ÇEÇENER G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: September 2014