Personelden Bağımsız Üç Boyutlu Tarama Sistemi


Özel M. A.

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2023
  • End Date: July 2024

Project Abstract

  Projenin amacı ile ortaya çıkması beklenen ürün; üretim yapan firmaların kalite departmanlarında kullanabileceği, üretilen ürünlerin kalite kapsamında değerlendirilmesinin yapılabileceği üç boyutlu tarama sistemidir.

  OxO sistemi daha önceki projeden de görüleceği üzere, montaj işlemi esnasında kullanılabilecek gerçek zamanlı bir ürün konseptindedir. Bunun yanında algoritmik şekilde üretim yapan firmaların yüksek emniyetli proses olarak isimlendirilen istasyonlarda sıklıkla kullanılabilecek bir üründür.

  Projede geçen O-Scanner isimli ürün ise; yalnızca yüksek emniyetli işlemlerde kullanılmayıp üretilmiş parçanın boyut, renk ve görsel hata tespitini yapan tarama sistemidir. Üründe kalitesizlik sorunlarının saniyeler içerisinde tespit edilerek raporlanabildiği personelden bağımsız bir kalite kontrol sistemidir. Sistem aynı zamanda tersine mühendislik uygulamalarında kullanılabilir.