Prostat Adenokarsinomalı Olgularda Genetik Temelli Moleküler Heterojenitenin ve miRNA Ekspresyon Farklılıklarının Klinikopatolojik Rolünün Araştırılması


Eryılmaz I. E., Kaygısız O. (Executive), Aytaç Vuruşkan B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: July 2022