6 Fosfofrukto 2 Kinaz İzoenzimlerinin Kök Hücre Biyolojisindeki Rolü


Şamlı H., Güzel S. (Executive), Yalçın A., Dinçel D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: October 2016