Biyobozunur Polimerik Liflerden Üretilmiş Çift Katmanlı Küçük Kalibreli Vasküler Greftlerin Domuz Karotis Arterine Uzun Dönem Implantasyonu Ile Otogreft Oluşumunun Gözlenmesi Ve Pre-Klinik Sürecin Bütünsel Analizi


Yalçın Eniş İ.(Executive), Çeçener G. , Sezgin H., Gül Satar N. Y. , Nas Ö. F. , Yolgösteren A. , et al.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2022