Panonychus ulmi (Koch) (Tetranychidae: Acarina)'nin farklı bahçe ırklarının yoğun kullanılan bazı pestisitlere karşı duyarlılıklarının ve zehirliliği giderici enzim aktivitelerinin saptanması


Kumral N. A. (Executive), Gençer N. S., Susurluk H.

TUBITAK Project, 2007 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2007
  • End Date: July 2008

Project Abstract

Bursa’nın elma bahçelerinden toplanan Avrupa kırmızıörümceği, Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae) populasyanlarının iki insektisit chlorpyrifos ve lambdacyhalothrin’e ve bir fungisite (mancozeb) olan duyarlılık kayıpları bir petri yaprak diskilaçlama kulesi metodu ile saptanmıştır. Bahçe ırkları hassas bir popülasyonla karşılaştırıldığında chlorpyrifos, lambda-cyhalothrin ve mancozeb içn direnç oranları LC50 için sırasıyla 6.0-35.6, 0.7-5.7 ve 1.1-6.9 kat arasında, LC90 için ise 1.1-11.0, 1.3-6.8, 1.1- 47.7 kat arasında değiştiğini göstermiştir. Test edilen insektisitlere orta düzeyde direnç gösteren iki popülasyonda toplam esteraz ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimlerinin zehirliliği giderici etkinliğin artışı sorumlu bulunmuştur. Substrat olarak kullanılan α-naftil asetat ile yapılan deneylerde toplam esterazın kinetik parametreleri hassas popülasyon ile karşılaştırıldığında dirençli popülasyonlarda toplam esterazın aktivitesinin arttığını göstermiştir. Bu iki popülasyonda, 1-chloro-2,4-dinitrobenzen ile saptanan GST aktivitesi 1.5 ve 2.2 kat daha yüksek bulunmuştur. Buna ek olarak, doğal polyakrilamit jel elektroforez metodu kullanılarak bu popülasyonların toplam esteraz aktivitesi jel profilleri çalışılmıştır. Hassas ve dirençli popülasyonlar arasındaki toplam esteraz band yoğunlukları değişken bulunmasına rağmen band modelleri ile direnç oranları arasında ilişki bulunamamıştır.