Farklı Sofralık Domates Çeşitlerinde İkinoktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch in Hayat Tablosu Parametreleri ve Popülasyon Gelişimi Üzerine Araştırmalar


Kumral N. A. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: January 2013

Project Abstract

Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) birçok üründe zararlı olmakla birlikte özellikle domateste önemli bir zararlıdır. Bu çalışmanın amacı, 14 domates çeşidi üzerinde T.urticae’ nin popülasyon değişimi ve bitki özelliklerini (tip 1 ve 4 trikom yoğunluğu) değerlendirmektir. Bu çalışmada yabani bir çeşitle hibritlenmiş Beaufort (Lycopersicon hirsutum× L. esculentum) çeşidi ve Alsancak, Aytina, Beril, Bt-236, Dante, Elegro, Impala, Platinium, Süper Red, Swanson, Simena, Troy ve Y67 adlı 13 kültür çeşidi kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca, akarın 11 farklı domates çeşidi üzerinde akarın canlılık oranı, gelişim süresi, ovipozisyon süresi ve miktarı ve yaşam çizelgesi parametreleri değerlendirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, Beaufort domates çeşidi üzerinde beslenen akarın rm (0,121), Ro (5,79) ve GRR (5,79) ve akar popülasyon gelişimi değerlerinin diğer çeşitler üzerinde beslendiğinde elde edilen değerlerden daha düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte en düşük canlılık oranı Beaufort çeşidinde belirlenmiştir. Tip 1 trikom yoğunluğu özellikle de glandular tip 4 yoğunluğu önemli bir şekilde diğer çeşitlere göre yüksek bulunmuştur. Bt-236 çeşidi canlılık oranı, yaşam çizelgesi parametreleri ve yaprak yüzeyindeki tip 4 trikomu yoğunluğu açısından Beaufort’ a yakın olduğu bulunmuştur. Yaşam parametreleri ve popülasyon düzeylerine bakılarak, sırık domates çeşidi olan Y-67 ve Aytina çeşitleri çok hassas bulunmuştur.