Viral kaynaklı hepatosellüler karsinom nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastalarda gelişebilecek nüksü öngörmede moleküler tabanlı skorlama sistemi geliştirilmesi


Dündar H. Z. (Executive) , Kaya E. , Aksoy S. , Tunca B. , Kıyıcı M. , Aksoy F. , et al.

Project Supported by Other Private Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: October 2020