Viral kaynaklı hepatosellüler karsinom nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastalarda gelişebilecek nüksü öngörmede moleküler tabanlı skorlama sistemi geliştirilmesi


Dündar H. Z. (Executive), Kaya E., Aksoy S., Tunca B., Kıyıcı M., Aksoy F., et al.

Project Supported by Other Private Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: October 2020