Hepatoselüler kanser hücrelerinde invitro Sorafenib direnç modeli geliştirilmesi ve yüksek PVT1 ekspresyonunun direnç üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi


AKSOY S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2023
  • End Date: Continues