Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hatlarında Tamus communis Bitkisinin Kök, Gövde ve Genç Sürgünlerine ait Özütler ile Birlikte Bir Reseptör Tirozin Kinaz İnhibitörü olan Sorafenibin Sitotoksik ve Antitümöral Etkilerinin Araştırılması


Egeli Ü. (Executive), ERYILMAZ I. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: April 2017