Lokal İleri Pankreatik Duktal Adenokarsinomalarda Olea europaea Yaprak Özütünün Tümör Agresifliği Üzerine Etkisi


AKSOY S. (Executive), MUTLU M., AKSOY F., DÜNDAR H. Z., TEKİN Ç., TUNCA B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: February 2024