Hücre dışına salgılanan alfa amilaz enzim aktivitesinin farklı Pichia türlerinde değişik fizyolojik şartlarda biyokimyasal ve moleküler analizi


Turgut Genç T.(Executive), Türkel S.

Project Supported by Other Official Institutions, 2003 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: January 2006