Omurilik Yaranmalı Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Nabız Dalga Hızı ile Erken Dönem Koroner Arter Hastalığında Yönellik Ateroskleroz Varlığı ve Yaygınlığının Değerlendirmesi


SİVRİOĞLU K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: July 2015