Biyobozunur Polimerik LiflerdenÜretilmiş Çift Katmanlı Küçük Kalibreli Vasküler Greftlerin Domuz Karotis Arterine UzunDönem Implantasyonu Ile Otogreft Oluşumunun Gözlenmesi Ve Pre-Klinik Sürecin BütünselAnalizi -121M309


Kocatürk M., Yalçın Eniş İ.(Executive), Çeçener G., Gül Satar N. Y., Ünal U., Nas Ö. F., et al.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: December 2024