Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Post Doctorate of Medicine

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 2003 - 2009 Expertise In Medicine

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1996 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İstanbul Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Post Doctorate of Medicine

  Rho/rho-kinaz gen polimorfizmlerinin sistemik skleroz hastalığı ile ilişkisinin araştırılması

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

 • 2009 Expertise In Medicine

  Sistemik sklerozlu hastaların klinik özellikleri ile Endotelin-I ve Ürotensin-II düzeyleri arasındaki ilişki

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English