Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2001 - 2007 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

 • 1999 - 2001 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Courses

 • Undergraduate UZAKTAN ALGILAMA VE TARIMSAL UYGULAMALARI

 • Undergraduate TOPRAK BİLGİSİ

 • Postgraduate TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SON GELİŞMELER

 • Undergraduate ARAZİ YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİKLERİ

 • Undergraduate TÜRKİYE TOPRAKLARI

 • Undergraduate KARTOĞRAFYA

 • Doctorate DÜNYA TOPRAK KAYNAKLARI

 • Postgraduate KENT TOPRAKLARI

 • Doctorate SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ

 • Postgraduate TOPRAK TARİHİ

 • Postgraduate TOPRAK BİLGİ SİSTEMLERİ