Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Letter to the Editor (Behind Closed Doors)

JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, vol.52, no.3, pp.91, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yaşlı Bireylerde Tüm Vücut Titreşim Uygulamasının Fiziksel İşlevler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.597-608, 2022 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ortamında Müzik Uygulaması ve Etkileri: Sistematik Bir İnceleme

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.173-186, 2021 (Other Refereed National Journals)

Demans Hastalarında Gözardı Edilen Bir Konu: Gün Batımı Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımları

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.79-86, 2021 (National Refreed University Journal)

Multipl Skleroz Hastalarında Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.18, no.1, pp.96-100, 2021 (National Refreed University Journal)

Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir OlgudaPender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nin Kullanımı

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.11, no.26, pp.149-154, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sundowning Syndrome in Elderly: A Systematic Review

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.12, no.2, pp.218-226, 2020 (Other Refereed National Journals)

Deliryumun Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçüm Araçlarının İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.113-121, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Multipl Sklerozlu Hastaların Tedavi Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.13, no.1, pp.30-40, 2020 (Other Refereed National Journals)

YAŞAM SONUNUN UYARICI İŞARETİ: KENNEDY TERMİNAL ÜLSERİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.3, pp.335-338, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Neglected Area: Medical Device Related Pressure Injuries

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, vol.17, no.3, pp.96-102, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Common Psychiatric Syndrome in the Elderly: Apathy and Nursing Management

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 2019 (Other Refereed National Journals)

Use of the Kolcaba’xxs Comfort Theory in the Nursing Management of a Case with a Colostomy Opened Due to Rectum Cancer

Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, vol.2, no.1, pp.42-48, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.2, pp.164-172, 2018 (Other Refereed National Journals)

Growing Polypharmacy Problem in Elderly: Role of Nurses

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.10, no.3, pp.222-227, 2018 (Other Refereed National Journals)

Affecting Factors of Medication Adherence in Multiple Sclerosis: Review

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, vol.9, no.2, pp.171-176, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sundowning Syndrome in Elderly and Demented Individuals: A Systematic Review

2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.1-3

Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir Olguda Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nın Kullanımı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.531-532

Multiple Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk ve Tedaviye Uyuma Etkisi

Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 March 2018

Multiple Skleroz Hastalarında Ağrı ve Hemşirelik Yönetimi

Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 March 2018

Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü

2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Yaşlı Hastalarda İlaç Tedavisine Uyum

2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Yaşlılarda Sık Görülen Bir Psikiyatrik Sendrom: Apati ve Hemşirelik Yönetimi

2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler

53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Telenursing in Healthcare: The Legal and Ethical Aspects of Using This New Technology

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Multiple Sklerozlu Hastalarda İlaç Tedavisine Uyumu Engelleyen Durumlar

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Uçuş Hemşireliği ve Gerekli Özellikler

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 March 2015