Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Postgraduate

  Izmir Katip Celebi University, Instıtute Of Health Scıences, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Doktora Programı), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nursıng And Health Servıces, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Desteğinde İzlenen Hastalara Uygulanan Müziğin Deliryum, Ağrı, Sedasyon İhtiyacı, Anksiyete ve Yaşamsal Parametrelere Etkisi

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  Multiple sklerozlu hastalarda hastalık modifiye edici ilaç tedavisine uyumu etkileyen faktörler

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Ölçme ve Değerlendirme

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2022Sistematik Derleme Eğitimi

  Vocational Training , AYEUM

 • 2021Design and Interpretation of Clinical Trials

  Vocational Training , Johns Hopkins University

 • 2021Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu

  Data Analysis , İstar Akademi

 • 2021Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis

  Data Analysis , Johns Hopkins University

 • 2021İleri Düzey Meta Analizi ve CMA Yazılımı Eğitimi

  Data Analysis , AYEUM

 • 2021Hemşirelik Yönünden Temel Yoğun Bakım Kursu

  Vocational Course , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2021İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamalı

  Data Analysis , AYEUM

 • 2021Temel Yoğun Bakım Kursu

  Vocational Course , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2020Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)

  Data Analysis , AYEUM

 • 2020Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi (A'dan Z'ye)

  Data Analysis , AYEUM

 • 2020Mendeley Eğitimi

  Other , AYEUM

 • 2020EndNote Eğitimi

  Other , AYEUM

 • 2020G-Power Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemşirelik)

  Data Analysis , AYEUM

 • 2020 Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

  Measurement and Evaluation , AYEUM

 • 2020Her Yönü ile Web of Science-Clarivate

  Other , AYEUM

 • 2020Nitel Araştırmalar İçin Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Maxqda 20 Programına Giriş Uygulamaları

  Vocational Course , 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

 • 2020 Writing and Publishing Randomised Controlled Trials

  Vocational Course , 2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

 • 2020Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu

  Health&Medicine , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2020Bilimsel Tutarlılık ya da Akademisyen Olmak Kursu

  Vocational Training , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2020 Temel Tıbbi Numune Yönetim Kursu

  Health&Medicine , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2020İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu

  Health&Medicine , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2020Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu

  Health&Medicine , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2020Nöroloji Hemşireliği Kursu

  Health&Medicine , Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroloji Hemşireliği Derneği

 • 2020İlk Yardım

  Occupational Health and Safety , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu

 • 2020TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi

  Project Management , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2017Liderlik

  Personal Evolution , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2017Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2017Şikayet Yönetimi

  Other , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2017Mobbing

  Occupational Health and Safety , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2017Zor İnsanlarla Baş Etme

  Other , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2017Kişisel Stres Yönetimi

  Personal Evolution , Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017

 • 2015Refleksoloji Uygulama Sertifikası

  Health&Medicine , Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği

 • 2013Erasmus Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası

  Other , University College Zealand Danimarka, Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası, Erasmus Öğrenci Programı Değişikliği 2013.