Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2022 - Devam Ediyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Türkiye

Doktora
2017 - 2021
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Doktora Programı), Türkiye

Yüksek Lisans
2014 - 2017
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
2008 - 2013
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022
Mesleki Eğitim, Sistematik Derleme Eğitimi, AYEUM, 2022
Mesleki Eğitim, Design and Interpretation of Clinical Trials, Johns Hopkins University, 2021
Veri Analizi, Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu, İstar Akademi, 2021
Veri Analizi, Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis, Johns Hopkins University, 2021
Veri Analizi, İleri Düzey Meta Analizi ve CMA Yazılımı Eğitimi, AYEUM, 2021
Mesleki Kurs, Hemşirelik Yönünden Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, 2021
Veri Analizi, İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamalı, AYEUM, 2021
Mesleki Kurs, Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği , 2021
Veri Analizi, Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı), AYEUM, 2020
Veri Analizi, Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi (A'dan Z'ye), AYEUM, 2020
Diğer, Mendeley Eğitimi, AYEUM, 2020
Diğer, EndNote Eğitimi, AYEUM, 2020
Veri Analizi, G-Power Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemşirelik), AYEUM, 2020
Ölçme ve Değerlendirme, Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi, AYEUM, 2020
Diğer, Her Yönü ile Web of Science-Clarivate , AYEUM, 2020
Mesleki Kurs, Nitel Araştırmalar İçin Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Maxqda 20 Programına Giriş Uygulamaları, 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi , 2020
Mesleki Kurs, Writing and Publishing Randomised Controlled Trials, 2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2020
Sağlık ve Tıp, Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Mesleki Eğitim, Bilimsel Tutarlılık ya da Akademisyen Olmak Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Sağlık ve Tıp, Temel Tıbbi Numune Yönetim Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Sağlık ve Tıp, İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Sağlık ve Tıp, Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Sağlık ve Tıp, Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroloji Hemşireliği Derneği, 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği, İlk Yardım, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2020
Proje Yönetimi, TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
Kişisel Gelişim, Liderlik, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Diğer, Şikayet Yönetimi, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği, Mobbing, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Diğer, Zor İnsanlarla Baş Etme, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Kişisel Gelişim, Kişisel Stres Yönetimi, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Sağlık ve Tıp, Refleksoloji Uygulama Sertifikası, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği, 2015
Diğer, Erasmus Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası, University College Zealand Danimarka, Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası, Erasmus Öğrenci Programı Değişikliği 2013., 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Desteğinde İzlenen Hastalara Uygulanan Müziğin Deliryum, Ağrı, Sedasyon İhtiyacı, Anksiyete ve Yaşamsal Parametrelere Etkisi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
Yüksek Lisans, Multiple sklerozlu hastalarda hastalık modifiye edici ilaç tedavisine uyumu etkileyen faktörler, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2022 - Devam Ediyor
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Öğretim Görevlisi Dr.
2022 - Devam Ediyor
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Öğretim Görevlisi
2019 - 2022
Bursa Uludağ Üniversitesi, Rektörlük, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Desteklenen Projeler

 1. Yıldırım Y., Erbay Dallı Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Desteğinde İzlenen Hastalara Uygulanan Müziğin Deliryum, Ağrı, Sedasyon İhtiyacı, Anksiyete ve Yaşamsal Parametrelere Etkisi , 2020 - 2022

Ödüller

 1. Erbay Dallı Ö., Q1 Kapsamına Giren Araştırma Makalesi Ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat 2022
 2. Erbay Dallı Ö., Dallı B., Yıldırım Y., "Düşünle Gel" İnovatif Proje Pazarı-II Üçüncülük Ödülü, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimcilik Çalışma Grubu, Haziran 2021

Burslar

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Avrupa Birliği Komisyonu, 2013 - 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The effectiveness of music interventions on stress response in intensive care patients: A systematic review and meta-analysis
  Erbay Dallı Ö., Bozkurt C., Yıldırım Y.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING, ss.1-10, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Psychometric properties of the Turkish version of modified Freedman questionnaire for sleep quality
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS, sa.3, ss.1-7, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Incidence, characteristics and risk factors of medical device-related pressure injuries: An observational cohort study.
  Erbay Dallı Ö., Ceylan İ., Kelebek Girgin N.
  Intensive & critical care nursing, cilt.69, ss.103180, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0).
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y., Çalişkan G., Kelebek Girgin N.
  Journal of tissue viability, cilt.31, ss.52-57, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Incidence, characteristics and risk factors of delirium in the intensive care unit: An observational study
  Erbay Dallı Ö., Kelebek Girgin N., Kahveci F. Ş.
  Journal Of Clinical Nursing, cilt.1, ss.1-10, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 6. Knowledge, perception and prevention performance of intensive care unit nurses about medical device-related pressure injuries
  Erbay Dallı Ö., Girgin N.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Multiple Sclerosis Self-Management Scale
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., Yuceyar N., Baklan M., KARADAKOVAN A., TEKİNDAL M. A.
  JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, cilt.52, sa.3, ss.122-127, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Letter to the Editor (Behind Closed Doors)
  ERBAY Ö.
  JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, cilt.52, sa.3, ss.91, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Translation and validation of the Turkish version of multiple sclerosis treatment adherence questionnaire (MS-TAQ) Multiple skleroz tedaviye uyum anketi (MS-TAQ)’nin türkçe versiyonu ve geçerliği
  Usta Yeşilbalkan Ö., Erbay Ö., Yüceyar A. N.
  Noropsikiyatri Arsivi, cilt.56, sa.3, ss.191-194, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Factors Affecting the Adherence to Disease-Modifying Therapy in Patients With Multiple Sclerosis
  Erbay Ö., Usta Yeşilbalkan Ö., Yüceyar N.
  Journal of Neuroscience Nursing, cilt.50, sa.5, ss.291-297, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yaşlı Bireylerde Tüm Vücut Titreşim Uygulamasının Fiziksel İşlevler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme
  Bozkurt C., Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.597-608, 2022 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Yoğun Bakım Ortamında Müzik Uygulaması ve Etkileri: Sistematik Bir İnceleme
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.173-186, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Demans Hastalarında Gözardı Edilen Bir Konu: Gün Batımı Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımları
  Erbay Dallı Ö., Karadakovan A.
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.79-86, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Hayatta Kalan Kritik Hastaların İhmal Edilen Sonuçları: Yoğun Bakım Sonrası Sendromu (The Neglected Consequences of Critical Illness Survivors: Post-Intensive Care Syndrome)
  ERBAY DALLI Ö., KELEBEK GİRGİN N.
  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, cilt.19, sa.1, ss.36-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Multipl Skleroz Hastalarında Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.96-100, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 6. Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir OlgudaPender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nin Kullanımı
  Erbay Dallı Ö., Özer S., Şenuzun Aykar F.
  Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.11, sa.26, ss.149-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Sundowning Syndrome in Elderly: A Systematic Review
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.12, sa.2, ss.218-226, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Deliryumun Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçüm Araçlarının İncelenmesi
  Erbay Ö., Kelebek Girgin N.
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.1, ss.113-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Multipl Sklerozlu Hastaların Tedavi Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., KARADAKOVAN A.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.30-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. YAŞAM SONUNUN UYARICI İŞARETİ: KENNEDY TERMİNAL ÜLSERİ
  ERBAY Ö.
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.3, ss.335-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. A Neglected Area: Medical Device Related Pressure Injuries
  Erbay Ö., Ceylan İ., Kelebek Girgin N.
  Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.17, sa.3, ss.96-102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. A Common Psychiatric Syndrome in the Elderly: Apathy and Nursing Management
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. Use of the Kolcaba’xxs Comfort Theory in the Nursing Management of a Case with a Colostomy Opened Due to Rectum Cancer
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y., FADILOĞLU Z. Ç. , ŞENUZUN AYKAR F.
  Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, cilt.2, sa.1, ss.42-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 14. Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.164-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 15. Growing Polypharmacy Problem in Elderly: Role of Nurses
  Erbay Ö.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.10, sa.3, ss.222-227, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 16. Use of Watson’s Theory of Human Caring in Nursing Care of Patients with Hypertensive Attack: Case Report
  Erbay Ö., Yıldırım Y., Fadıloğlu Z. Ç. , Şenuzun Aykar F.
  Journal of Cardiovascular Nursing, cilt.9, sa.19, ss.82-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 17. Affecting Factors of Medication Adherence in Multiple Sclerosis: Review
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, cilt.9, sa.2, ss.171-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Yoğun Bakımda Deliryumun Erken Tanılanmasında Pre-Deliric Modelin Değerlendirilmesi
  Erbay Dallı Ö., Kelebek Girgin N.
  25. Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 26 Şubat 2022, ss.123
 2. Adaptation of The Multiple Sclerosis Self-Management Scale into Turkish: A Validity And Reliability Study
  Erbay Dallı Ö., Usta Yeşilbalkan Ö., Yüceyar A. N. , Karadakovan A., Tekindal M. A.
  2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 17 - 19 Aralık 2020, ss.1-3
 3. Sundowning Syndrome in Elderly and Demented Individuals: A Systematic Review
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.1-3
 4. Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir Olguda Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nın Kullanımı
  ERBAY DALLI Ö., ÖZER S., ŞENUZUN AYKAR F.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.531-532
 5. Multiple Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk ve Tedaviye Uyuma Etkisi
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018
 6. Multiple Skleroz Hastalarında Ağrı ve Hemşirelik Yönetimi
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018
 7. Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018
 8. Yaşlı Hastalarda İlaç Tedavisine Uyum
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018
 9. Yaşlılarda Sık Görülen Bir Psikiyatrik Sendrom: Apati ve Hemşirelik Yönetimi
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018
 10. Malnütrisyonlu Yaşlı Bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Eşliğinde Hemşirelik Yönetimi: Olgu Sunumu
  ERBAY Ö., AKYOL A., OKSEL E.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018
 11. Multiple Skleroz Tedaviye Uyum Anketi (The Multiple Sclerosis Treatment Adherence Questionnaire – MS-TAQ)’nin Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017
 12. Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017
 13. Telenursing in Healthcare: The Legal and Ethical Aspects of Using This New Technology
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö.
  Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017
 14. Multiple Sklerozlu Hastalarda İlaç Tedavisine Uyumu Engelleyen Durumlar
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., KARADAKOVAN A., YÜCEYAR A. N.
  I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017
 15. Uçuş Hemşireliği ve Gerekli Özellikler
  ERBAY Ö., AKYOL A.
  Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, Üye, 2022 - Devam Ediyor , Türkiye
Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği, Üye, 2022 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, Üye, 2021 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2020 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Üye, 2019 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Kardiyoloji Derneği, Üye, 2017 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Hemşirelik Ve Teknikerlik Proje Grubu, Türk Kardiyoloji Derneği, Turkey, https://tkd.org.tr/hemsirelik-ve-teknikerlik-proje-grubu, 2017 - Devam Ediyor

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

8. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2022
12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2022
25. Kış Sempozyumu, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2022
23. International Intensive Care E-Symposium , Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
4. Resüsitasyon Derneği E-Sempozyumu , Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2021
2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2020
Covid-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2020
56. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji E-Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2020
20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yoğun Bakım E-Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2020
ICHES-IDU Sağlık Bilimleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2020
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2020
Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu , Katılımcı, Gaziantep, Türkiye, 2018
2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu , Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2018
53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi , Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi , Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2017
I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2017
19. Ege Onkoloji Günleri , Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2015
Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi , Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2015

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):12
h-indeksi (WOS):1

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği

Akademi Dışı Deneyim

Özel Hastane, Başkent Üniversitesi
Özel Hastane, Başkent Üniversitesi
Özel Hastane, Başkent Üniversitesi
Diğer, University College Absalon (Sjælland), Interdisciplinary Health Care Provision in a Global Perspective