Learning Knowledge


Postgraduate
2022 - Continues
Izmir Katip Celebi University, Instıtute Of Health Scıences, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Turkey

Doctorate
2017 - 2021
Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Doktora Programı), Turkey

Postgraduate
2014 - 2017
Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
2008 - 2013
Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nursıng And Health Servıces, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Ölçme ve Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022
Vocational Training, Sistematik Derleme Eğitimi, AYEUM, 2022
Vocational Training, Design and Interpretation of Clinical Trials, Johns Hopkins University, 2021
Data Analysis, Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu, İstar Akademi, 2021
Data Analysis, Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis, Johns Hopkins University, 2021
Data Analysis, İleri Düzey Meta Analizi ve CMA Yazılımı Eğitimi, AYEUM, 2021
Vocational Course, Hemşirelik Yönünden Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, 2021
Data Analysis, İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamalı, AYEUM, 2021
Vocational Course, Temel Yoğun Bakım Kursu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği , 2021
Data Analysis, Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı), AYEUM, 2020
Data Analysis, Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi (A'dan Z'ye), AYEUM, 2020
Other, Mendeley Eğitimi, AYEUM, 2020
Other, EndNote Eğitimi, AYEUM, 2020
Data Analysis, G-Power Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemşirelik), AYEUM, 2020
Measurement and Evaluation, Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi, AYEUM, 2020
Other, Her Yönü ile Web of Science-Clarivate , AYEUM, 2020
Vocational Course, Nitel Araştırmalar İçin Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Maxqda 20 Programına Giriş Uygulamaları, 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi , 2020
Vocational Course, Writing and Publishing Randomised Controlled Trials, 2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2020
Health&Medicine, Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Vocational Training, Bilimsel Tutarlılık ya da Akademisyen Olmak Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Health&Medicine, Temel Tıbbi Numune Yönetim Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Health&Medicine, İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Health&Medicine, Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, 2020
Health&Medicine, Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroloji Hemşireliği Derneği, 2020
Occupational Health and Safety, İlk Yardım, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2020
Project Management, TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
Personal Evolution, Liderlik, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Occupational Health and Safety, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Other, Şikayet Yönetimi, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Occupational Health and Safety, Mobbing, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Other, Zor İnsanlarla Baş Etme, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Personal Evolution, Kişisel Stres Yönetimi, Bilgeiş ODTÜAB İş Birliği Online Eğitim ve Sertifika Platformu, 2017, 2017
Health&Medicine, Refleksoloji Uygulama Sertifikası, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği, 2015
Other, Erasmus Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası, University College Zealand Danimarka, Öğretim Hareketliliği Başarı Sertifikası, Erasmus Öğrenci Programı Değişikliği 2013., 2013

Dissertations

Doctorate, Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Desteğinde İzlenen Hastalara Uygulanan Müziğin Deliryum, Ağrı, Sedasyon İhtiyacı, Anksiyete ve Yaşamsal Parametrelere Etkisi, Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
Postgraduate, Multiple sklerozlu hastalarda hastalık modifiye edici ilaç tedavisine uyumu etkileyen faktörler, Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2022 - Continues
Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Lecturer PhD
2022 - Continues
Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Lecturer
2019 - 2022
Bursa Uludağ University, Rektörlük, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Supported Projects

 1. Yıldırım Y., Erbay Dallı Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Desteğinde İzlenen Hastalara Uygulanan Müziğin Deliryum, Ağrı, Sedasyon İhtiyacı, Anksiyete ve Yaşamsal Parametrelere Etkisi , 2020 - 2022

Awards

 1. Erbay Dallı Ö., Q1 Kapsamına Giren Araştırma Makalesi Ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, February 2022
 2. Erbay Dallı Ö., Dallı B., Yıldırım Y., "Düşünle Gel" İnovatif Proje Pazarı-II Üçüncülük Ödülü, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimcilik Çalışma Grubu, June 2021

Scholarships

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, European Commission, 2013 - 2013

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. The effectiveness of music interventions on stress response in intensive care patients: A systematic review and meta-analysis
  Erbay Dallı Ö., Bozkurt C., Yıldırım Y.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING, pp.1-10, 2022 (Journal Indexed in SSCI)
 2. Psychometric properties of the Turkish version of modified Freedman questionnaire for sleep quality
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS, no.3, pp.1-7, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 3. Incidence, characteristics and risk factors of medical device-related pressure injuries: An observational cohort study.
  Erbay Dallı Ö., Ceylan İ., Kelebek Girgin N.
  Intensive & critical care nursing, vol.69, pp.103180, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 4. Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0).
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y., Çalişkan G., Kelebek Girgin N.
  Journal of tissue viability, vol.31, pp.52-57, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 5. Incidence, characteristics and risk factors of delirium in the intensive care unit: An observational study
  Erbay Dallı Ö., Kelebek Girgin N., Kahveci F. Ş.
  Journal Of Clinical Nursing, vol.1, pp.1-10, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 6. Knowledge, perception and prevention performance of intensive care unit nurses about medical device-related pressure injuries
  Erbay Dallı Ö., Girgin N.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 7. Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Multiple Sclerosis Self-Management Scale
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., Yuceyar N., Baklan M., KARADAKOVAN A., TEKİNDAL M. A.
  JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, vol.52, no.3, pp.122-127, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 8. Letter to the Editor (Behind Closed Doors)
  ERBAY Ö.
  JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, vol.52, no.3, pp.91, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 9. Translation and validation of the Turkish version of multiple sclerosis treatment adherence questionnaire (MS-TAQ) Multiple skleroz tedaviye uyum anketi (MS-TAQ)’nin türkçe versiyonu ve geçerliği
  Usta Yeşilbalkan Ö., Erbay Ö., Yüceyar A. N.
  Noropsikiyatri Arsivi, vol.56, no.3, pp.191-194, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 10. Factors Affecting the Adherence to Disease-Modifying Therapy in Patients With Multiple Sclerosis
  Erbay Ö., Usta Yeşilbalkan Ö., Yüceyar N.
  Journal of Neuroscience Nursing, vol.50, no.5, pp.291-297, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Yaşlı Bireylerde Tüm Vücut Titreşim Uygulamasının Fiziksel İşlevler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme
  Bozkurt C., Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.597-608, 2022 (Other Refereed National Journals)
 2. Yoğun Bakım Ortamında Müzik Uygulaması ve Etkileri: Sistematik Bir İnceleme
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.173-186, 2021 (Other Refereed National Journals)
 3. Demans Hastalarında Gözardı Edilen Bir Konu: Gün Batımı Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımları
  Erbay Dallı Ö., Karadakovan A.
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.79-86, 2021 (National Refreed University Journal)
 4. Hayatta Kalan Kritik Hastaların İhmal Edilen Sonuçları: Yoğun Bakım Sonrası Sendromu (The Neglected Consequences of Critical Illness Survivors: Post-Intensive Care Syndrome)
  ERBAY DALLI Ö., KELEBEK GİRGİN N.
  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.19, no.1, pp.36-45, 2021 (Other Refereed National Journals)
 5. Multipl Skleroz Hastalarında Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.18, no.1, pp.96-100, 2021 (National Refreed University Journal)
 6. Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir OlgudaPender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nin Kullanımı
  Erbay Dallı Ö., Özer S., Şenuzun Aykar F.
  Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.11, no.26, pp.149-154, 2020 (Other Refereed National Journals)
 7. Sundowning Syndrome in Elderly: A Systematic Review
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.12, no.2, pp.218-226, 2020 (Other Refereed National Journals)
 8. Deliryumun Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçüm Araçlarının İncelenmesi
  Erbay Ö., Kelebek Girgin N.
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.113-121, 2020 (Other Refereed National Journals)
 9. Multipl Sklerozlu Hastaların Tedavi Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., KARADAKOVAN A.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.13, no.1, pp.30-40, 2020 (Other Refereed National Journals)
 10. YAŞAM SONUNUN UYARICI İŞARETİ: KENNEDY TERMİNAL ÜLSERİ
  ERBAY Ö.
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.3, pp.335-338, 2019 (Other Refereed National Journals)
 11. A Neglected Area: Medical Device Related Pressure Injuries
  Erbay Ö., Ceylan İ., Kelebek Girgin N.
  Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, vol.17, no.3, pp.96-102, 2019 (Other Refereed National Journals)
 12. A Common Psychiatric Syndrome in the Elderly: Apathy and Nursing Management
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 2019 (Other Refereed National Journals)
 13. Use of the Kolcaba’xxs Comfort Theory in the Nursing Management of a Case with a Colostomy Opened Due to Rectum Cancer
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y., FADILOĞLU Z. Ç. , ŞENUZUN AYKAR F.
  Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, vol.2, no.1, pp.42-48, 2019 (Other Refereed National Journals)
 14. Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.2, pp.164-172, 2018 (Other Refereed National Journals)
 15. Growing Polypharmacy Problem in Elderly: Role of Nurses
  Erbay Ö.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.10, no.3, pp.222-227, 2018 (Other Refereed National Journals)
 16. Use of Watson’s Theory of Human Caring in Nursing Care of Patients with Hypertensive Attack: Case Report
  Erbay Ö., Yıldırım Y., Fadıloğlu Z. Ç. , Şenuzun Aykar F.
  Journal of Cardiovascular Nursing, vol.9, no.19, pp.82-88, 2018 (Other Refereed National Journals)
 17. Affecting Factors of Medication Adherence in Multiple Sclerosis: Review
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö.
  Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, vol.9, no.2, pp.171-176, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Yoğun Bakımda Deliryumun Erken Tanılanmasında Pre-Deliric Modelin Değerlendirilmesi
  Erbay Dallı Ö., Kelebek Girgin N.
  25. Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.123
 2. Adaptation of The Multiple Sclerosis Self-Management Scale into Turkish: A Validity And Reliability Study
  Erbay Dallı Ö., Usta Yeşilbalkan Ö., Yüceyar A. N. , Karadakovan A., Tekindal M. A.
  2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 17 - 19 December 2020, pp.1-3
 3. Sundowning Syndrome in Elderly and Demented Individuals: A Systematic Review
  Erbay Dallı Ö., Yıldırım Y.
  2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.1-3
 4. Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir Olguda Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nın Kullanımı
  ERBAY DALLI Ö., ÖZER S., ŞENUZUN AYKAR F.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.531-532
 5. Multiple Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk ve Tedaviye Uyuma Etkisi
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 March 2018
 6. Multiple Skleroz Hastalarında Ağrı ve Hemşirelik Yönetimi
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 March 2018
 7. Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018
 8. Yaşlı Hastalarda İlaç Tedavisine Uyum
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018
 9. Yaşlılarda Sık Görülen Bir Psikiyatrik Sendrom: Apati ve Hemşirelik Yönetimi
  ERBAY Ö., YILDIRIM Y.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018
 10. Malnütrisyonlu Yaşlı Bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Eşliğinde Hemşirelik Yönetimi: Olgu Sunumu
  ERBAY Ö., AKYOL A., OKSEL E.
  2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 March 2018
 11. Multiple Skleroz Tedaviye Uyum Anketi (The Multiple Sclerosis Treatment Adherence Questionnaire – MS-TAQ)’nin Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017
 12. Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., YÜCEYAR A. N.
  53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017
 13. Telenursing in Healthcare: The Legal and Ethical Aspects of Using This New Technology
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö.
  Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017
 14. Multiple Sklerozlu Hastalarda İlaç Tedavisine Uyumu Engelleyen Durumlar
  ERBAY Ö., USTA YEŞİLBALKAN Ö., KARADAKOVAN A., YÜCEYAR A. N.
  I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017
 15. Uçuş Hemşireliği ve Gerekli Özellikler
  ERBAY Ö., AKYOL A.
  Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 March 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, Member, 2022 - Continues, Turkey
Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği, Member, 2022 - Continues, Turkey
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, Member, 2021 - Continues, Turkey
Türk Hemşireler Derneği, Member, 2020 - Continues, Turkey
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Member, 2019 - Continues, Turkey
Türk Kardiyoloji Derneği, Member, 2017 - Continues, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

Hemşirelik Ve Teknikerlik Proje Grubu, Türk Kardiyoloji Derneği, Turkey, https://tkd.org.tr/hemsirelik-ve-teknikerlik-proje-grubu, 2017 - Continues

Edit Congress and Symposium Activities

8. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu, Attendee, Bursa, Turkey, 2022
12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Attendee, Bursa, Turkey, 2022
25. Kış Sempozyumu, Attendee, Bursa, Turkey, 2022
23. International Intensive Care E-Symposium , Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
4. Resüsitasyon Derneği E-Sempozyumu , Attendee, Bursa, Turkey, 2021
2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 2020
Covid-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği, Attendee, İstanbul, Turkey, 2020
56. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji E-Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2020
20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yoğun Bakım E-Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2020
ICHES-IDU Sağlık Bilimleri Kongresi , Attendee, İzmir, Turkey, 2020
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı, Attendee, İzmir, Turkey, 2020
Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu , Attendee, Gaziantep, Turkey, 2018
2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu , Attendee, İzmir, Turkey, 2018
53. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Nöroloji Kongresi , Attendee, Antalya, Turkey, 2017
Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi , Attendee, İzmir, Turkey, 2017
I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , Attendee, Aydın, Turkey, 2017
19. Ege Onkoloji Günleri , Attendee, İzmir, Turkey, 2015
Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi , Attendee, İzmir, Turkey, 2015

Citations

Total Citations (WOS):12
h-index (WOS):1

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Internal Medicine Nursing

Non Academic Experience

Private Hospital, Baskent University
Private Hospital, Baskent University
Private Hospital, Baskent University
Other, University College Absalon (Sjælland), Interdisciplinary Health Care Provision in a Global Perspective