Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA “İNSANA YAKIŞIR İŞ”

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.0, pp.302-311, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A General Outlook on Employment of the Disabled Under the Perspective of Decent Work

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.25-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Diyalog - Temel Nitelikleri Ve Türkiye’xxde Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme

İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.1, no.1, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’xxde Yaşanan Son Ekonomik Krizlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Kriz İşsizliği ve Beyin Göçü

İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.4, no.2, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Ücret

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınları, pp.164-179, 2018

İstihdam ve İşsizlik

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınevi, pp.121-163, 2018

Ücret

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen ve Alper, Yusuf, Editor, Dora, pp.162-177, 2017

İstihdam ve İşsizlik

in: Sosyal Politika, Alper, Yusuf ve Tokol, Alper, Editor, Dora, pp.119-161, 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

in: SOSYAL POLİTİKA, ALPER YUSUF, TOKOL AYSEN, Editor, Dora, Bursa, pp.210-235, 2014

Temel Sosyal Politika Sorunları

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.119-159, 2014