Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eozinofilik Özofajit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, Turkey, 30 October 2021

Different clinical spectrum of cytomegalovirus hepatitis in infants

The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, BARSELONA, Spain, 17 - 21 October 2014

Yenidoğan Döneminde Glutarik Asidüri Tip II Olgusu

9. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 20 March 2013

Books & Book Chapters

TEDAVİ: İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞINDA BESLENME

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Gastroenterolojisi - Özel Konular Çocuklarda İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları, ARSLSAN DURAN, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.66-71, 2022

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

138

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

149

H-Index (Scopus)

5
UN Sustainable Development Goals