Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER GELECEĞİ ALGILARI İLE FARKLI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.44-83, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERGENLİK DÖNEMİNDE İKİ ÖNEMLİ PROBLEM: OKULTÜKENMİŞLİĞİ VE ÖZ KAVRAMI

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Turkey, 8 - 10 May 2020, pp.35-55

The impact of personality traits of teacher candidates on calling in pre-service teacher education

6. International Symposiuım on New Issues in Teracher Education (ISNITE 2019), Valletta, Malta, 16 - 18 September 2019, pp.66

Examining The Relationship Between Resilience, Emotional Intelligence Traits And Career Future Perceptions Of Pre-Service Teachers

20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algıları ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Eğitimin Üç Temel Öğesi: Öğrenme, Öğrenci Ve Öğretmen, AKÇA Figen, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.133-164, 2020