Education Information

Education Information

 • 2017 - 2018 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikoloji Danışmanlık (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık, duygusal zekâ özellikleri ve kariyer geleceği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi