Education Information

Education Information

 • 1995 - 2003 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, mimari tasarım, Turkey

 • 1985 - 1992 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1995 Postgraduate

  Osmanlı Mimarlığının Son Dönemi (Tanzimat Dönemi) ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’xxında (1920-1950)Yabancı Mimarların Çalışmaları üzerine Bir Araştırma

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture