Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Çalışma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme

İş-Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Eğitimine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2001, pp.177-197