Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Agriculture, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Ekoköy Dönüşüm Projelerinin Toplum Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Kapsamında İrdelenmesi: Bursa İli Örneği Sustainable Development

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2016 Postgraduate

  Ekoköy akımı: Tarihi gelişimi ve kent ölçeğinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma

  Ankara University, Instıtute Of Scıence