Eğitim Bilgileri

Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bilimler (Dr), Türkiye 2000 - 2008
Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Türkiye 1998 - 2000
Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye 1993 - 1998

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Peygamber İmajı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Yüksek Lisans, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Anadolu`da Yaygın Olan Türkçe Kitaplar , Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Araştırma Alanları

İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2013 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 1998 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Fakülte Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2022 - Devam Ediyor
Erasmus Programı Kurum Koordinatörü, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2022 - 2022
Farabi Koordinatörü, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2012 - 2022
Bölüm Başkan Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kült. Ve Ahlak Bilg.Öğr, 2017 - 2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2017 - 2018

Verdiği Dersler

SİYER LİTERATÜRÜ, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
ASRI SAADETTE OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
SİYER YAZICILIĞI, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
İSLAM TARİHİ II, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
İSLAM TARİHİ II, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA II, Lisans, 2016 - 2017
MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Oruçoğlu İ., Abbâsî-Bizans ilişkileri bağlamında Mu'tasım Billâh'ın Ammûriye/Amorium fethi, Yüksek Lisans, H.VURAN(Öğrenci), 2021
Oruçoğlu İ., Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Yetimlerle İlişkisi, Yüksek Lisans, F.ŞAKA(Öğrenci), 2021
ORUÇOĞLU İ., Erken dönem İslam tarihinde kadının savaşlardaki rolü, Yüksek Lisans, Ö.Faruk(Öğrenci), 2021
ORUÇOĞLU İ., Salnâmelere göre XIX. Asrın II. Yarısında Antakya’da idârî ve sosyo-ekonomik durum, Yüksek Lisans, M.Fatih(Öğrenci), 2020
ORUÇOĞLU İ., Kelâ’î ve "el-iktifâ’ fî megâzî resûlillâh ve’s- selâseti'l-hulefâ" isimli eseri, Yüksek Lisans, E.Otman(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., Hz. Osman Dönemi fitne olaylarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, M.SAİD(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., Hz. Ali Dönemi valileri, Yüksek Lisans, F.ARDIÇ(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., Borçalı Bölgesi (VII-XX. Yüzyıllar), Yüksek Lisans, G.ASKEROV(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., II. Abdülhamid Devrinde Osmanlı-Hint ilişkileri, Yüksek Lisans, A.TORUN(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DÖNEMİNİN İSLAM TARİHİNDE BELİRLEYİCİ ROLÜ (HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ), Doktora, M.GRABUS(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., Salnâmelere göre XIX. asrın II. yarısında Antakya'da idârî ve sosyo-ekonomik durum, Yüksek Lisans, M.FATİH(Öğrenci), 2020
Oruçoğlu İ., Kelâ'î ve "el-İktifâ' fî Megâzî Resûlillâh ve's-Selâseti'l-Hulefâ" isimli eseri, Yüksek Lisans, E.OTMAN(Öğrenci), 2020
ORUÇOĞLU İ., Abdurrahman Bistâmî’nin Nazmü’s-Sülûk Fî Müsâmereti’l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri, Yüksek Lisans, R.Karaman(Öğrenci), 2019
ORUÇOĞLU İ., “The Life of Mahomet” adlı eserı̇ çerçevesı̇nde Sir William Muir’in siyere bakışı, Yüksek Lisans, Y.Yıkmaz(Öğrenci), 2019
ORUÇOĞLU İ., Seyyid Hüseyin Nasr ve "Muhammad: Man of God" adlı eseri çerçevesinde siyere bakışı, Yüksek Lisans, M.Fatih(Öğrenci), 2019
Oruçoğlu İ., Abdurrahman Bistâmî'nin Nazmü's-Sülûk fî Müsâmereti'l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri, Yüksek Lisans, R.KARAMAN(Öğrenci), 2019
Oruçoğlu İ., Seyyid Hüseyin Nasr ve "Muhammed: Man of God" adlı eseri çerçevesinde siyere bakışı, Yüksek Lisans, M.FATİH(Öğrenci), 2019
Oruçoğlu İ., The life of Mahomet" adlı eseri çerçevesinde sır William Muir'in siyere bakışı, Yüksek Lisans, Y.YIKMAZ(Öğrenci), 2019
ORUÇOĞLU İ., XIV-XVI. yüzyıllarda Şirvanşahlar Devleti (Derbendîler Hânedânı), Yüksek Lisans, E.ISMAYILOV(Öğrenci), 2016
ORUÇOĞLU İ., Başlangıçtan Emevîlerin sonuna kadar siyasi olaylarda Ezd kabilesi, Yüksek Lisans, F.IDRIZI(Öğrenci), 2016

Jüri Üyelikleri

Ödül, Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Aralık, 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

ORUÇOĞLU İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güney Kafkasya'da Bir Ermeni Devleti'nin Oluşması ve XX. Yüzyılın İlk Yarısında Azerbaycan Müslümanlarına Yapılan Soykırımlar, 2019 - Devam Ediyor
YEDİYILDIZ M. A. , ORUÇOĞLU İ., MAYDAER S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1599 1006 1007 tarihli A 153 Nolu Bursa Mahkeme Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, 2002 - 2006

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

İslam Tarihçileri Derneği (İSTAD), Üye, 2010 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2021
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2019

Bilimsel Danışmanlıklar

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Türkiye, 2020 - Devam Ediyor
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Türkiye, 2019 - Devam Ediyor
BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Türkiye, 2018 - Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Oruçoğlu İ., Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyum, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Bursa, Türkiye, Aralık 2019
Oruçoğlu İ., I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Bursa, Türkiye, Mayıs 2013
Oruçoğlu İ., Akçay A. İ. , İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Bursa, Türkiye, Mayıs 2010

Metrikler

Ödüller

Oruçoğlu İ., Doktora Teşvik Ödülü, Meridyen Derneği, Sonpeygamber.İnfo, Nisan 2011