Education Information

Doctorate, Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bilimler (Dr), Turkey 2000 - 2008
Postgraduate, Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey 1998 - 2000
Undergraduate, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey 1993 - 1998

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Image of the Prophet in Islamic World from its Beginning to the Present, Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Postgraduate, Widespread Turkish books in Anatolia in XV. and XVI. centuries, Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Research Areas

History of İslam and Arts, History of Islam

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2013 - Continues
Research Assistant, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 1998 - 2013

Academic and Administrative Experience

Fakülte Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2022 - Continues
Erasmus Program Institutional Coordinator, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2022 - 2022
Farabi Coordinator, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, 2012 - 2022
Deputy Head of Department, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kült. Ve Ahlak Bilg.Öğr, 2017 - 2019
Head of Department, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., 2017 - 2018

Courses

SIRAH LITERATURE, Postgraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Undergraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
ASRI SAADETTE OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ, Postgraduate, 2021 - 2022
MODERN APPROACHES TO SIRAH, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
SIRAH WRITING, Postgraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022
HISTORY OF ISLAM II, Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
HISTORY OF ISLAM II, Undergraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
MODERN APPROACHES TO SIRAH, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA II, Undergraduate, 2016 - 2017
MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ, Undergraduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Oruçoğlu İ., The Conquest of Amorium by Mu'tasım Billah Within the Context of Abbasid-Byzantine Relations, Postgraduate, H.VURAN(Student), 2021
Oruçoğlu İ., Prophet Muhammed's Relationship with Orphans, Postgraduate, F.ŞAKA(Student), 2021
ORUÇOĞLU İ., The role of the woman in the war in early Islamic history, Postgraduate, Ö.Faruk(Student), 2021
ORUÇOĞLU İ., Salnâmelere göre XIX. Asrın II. Yarısında Antakya’da idârî ve sosyo-ekonomik durum, Postgraduate, M.Fatih(Student), 2020
ORUÇOĞLU İ., Elâ'î and his work "al-ıktifâ fî megâzî resulillâh wa selâseti'l-hulefâ, Postgraduate, E.Otman(Student), 2020
Oruçoğlu İ., Examination of the sedition events (Fitnah) in the period of caliph Othman, Postgraduate, M.SAİD(Student), 2020
Oruçoğlu İ., The governers of caliph ali, Postgraduate, F.ARDIÇ(Student), 2020
Oruçoğlu İ., Borchali Region (VII-XX centurıes), Postgraduate, G.ASKEROV(Student), 2020
Oruçoğlu İ., Ottoman-Indian relations in the period of Abdulhamid II, Postgraduate, A.TORUN(Student), 2020
Oruçoğlu İ., The decisive role of the rightly guided caliphs in the history of Islam (The reign of Abu Bakr), Doctorate, M.GRABUS(Student), 2020
Oruçoğlu İ., Salnâmelere göre XIX. asrın II. yarısında Antakya'da idârî ve sosyo-ekonomik durum, Postgraduate, M.FATİH(Student), 2020
Oruçoğlu İ., Kelâ'î ve "el-İktifâ' fî Megâzî Resûlillâh ve's-Selâseti'l-Hulefâ" isimli eseri, Postgraduate, E.OTMAN(Student), 2020
ORUÇOĞLU İ., The work of Abd Al-Rahman Al-Bistâmî Nazm Al-Sulûk Fî Musârama Al-Mulûk and its place in Ottoman history writing, Postgraduate, R.Karaman(Student), 2019
ORUÇOĞLU İ., Sir William Muir’s approach to sirah according to his work “The Life of Mahomet'', Postgraduate, Y.Yıkmaz(Student), 2019
ORUÇOĞLU İ., Seyyed Hossein Nasr and his views on sirah according to his work "Muhammad: man of God", Postgraduate, M.Fatih(Student), 2019
Oruçoğlu İ., Abdurrahman Bistâmî'nin Nazmü's-Sülûk fî Müsâmereti'l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri, Postgraduate, R.KARAMAN(Student), 2019
Oruçoğlu İ., Seyyid Hüseyin Nasr ve "Muhammed: Man of God" adlı eseri çerçevesinde siyere bakışı, Postgraduate, M.FATİH(Student), 2019
Oruçoğlu İ., The life of Mahomet" adlı eseri çerçevesinde sır William Muir'in siyere bakışı, Postgraduate, Y.YIKMAZ(Student), 2019
ORUÇOĞLU İ., Shirvanshahs in XIV-XVI. centuries (House of Derbent), Postgraduate, E.ISMAYILOV(Student), 2016
ORUÇOĞLU İ., Al-azd tribe on political issues from the beginning to the end of the Umayyads, Postgraduate, F.IDRIZI(Student), 2016

Jury Memberships

Award, Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri, Bursa Uludağ Üniversitesi, December, 2021

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Expert Reports

Supported Projects

ORUÇOĞLU İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Güney Kafkasya'da Bir Ermeni Devleti'nin Oluşması ve XX. Yüzyılın İlk Yarısında Azerbaycan Müslümanlarına Yapılan Soykırımlar, 2019 - Continues
YEDİYILDIZ M. A. , ORUÇOĞLU İ., MAYDAER S., Project Supported by Higher Education Institutions, 1599 1006 1007 tarihli A 153 Nolu Bursa Mahkeme Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, 2002 - 2006

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

İslam Tarihçileri Derneği (İSTAD), Member, 2010 - Continues, Turkey

Scientific Refereeing

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, April 2021
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, March 2021
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, July 2019

Scientific Consultations

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Scientific Consultancy, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Turkey, 2020 - Continues
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Scientific Consultancy, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Turkey, 2019 - Continues
BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ, Scientific Consultancy, Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Turkey, 2018 - Continues

Tasks In Event Organizations

Oruçoğlu İ., Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyum, Scientific Congress, Bursa, Turkey, Aralık 2019
Oruçoğlu İ., I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Scientific Congress, Bursa, Turkey, Mayıs 2013
Oruçoğlu İ., Akçay A. İ. , İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, Scientific Congress, Bursa, Turkey, Mayıs 2010

Metrics

Awards

Oruçoğlu İ., Doktora Teşvik Ödülü, Meridyen Derneği, Sonpeygamber.İnfo, April 2011