Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Zootekni (Dr), Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Tahirova Tarım İşletmesi’xxndeki holstein ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleri

  Bursa Uludağ University