Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Toplam Bekleme Süresini Enküçükleme Amaçlı Bir Araç Rotalama Problemi

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

UAV Drone Usage in Agriculture

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.30, pp.274-278, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRENCİ ORYANTASYONUNDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKTENYARARLANMA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MODELİ

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, vol.1, pp.1161-1168

Eğitimin Web 3 0 Teknolojisi ile Desteklenmesi

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1143-1146

EĞİTİMİN WEB 3 0 TEKNOLOJİSİ İLE DESTEKLENMESİ

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, vol.1, pp.1143-1146

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ WEB SAYFASI KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.5, pp.367-372

Eğitimin WEB3 Teknolojisi ile Desteklenmesi

ICQH 2016 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

Öğrenci Oryantasyonunda Artırılmış Gerçeklikten Yararlanma Uludağ Üniversitesi Modeli

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

UAV Drone Usage in Agriculture

27th INTERNATIONALSCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OFAGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016 Sustainable Development

AÇIK KAYNAKLI TİCARİ YAZILIMLARIN MESLEKİ EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKILARININ TARTIŞILMASI

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.294-302 Sustainable Development

Uludağ Üniversitesi Web Sayfası Kullanılabilirlik Analizi

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016