Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslam Bilimleri, Tefsir, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezsiz), Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Tefsir, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  el-Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ının Dirâyet Tefsiri Açısından Tahlili

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslamBilimleri, Tefsir

 • 2005 Postgraduate

  Kur’ân’da ”Kelime” Kavramı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim

  Education Management and Planning , Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi