Eğitim Bilgileri

Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye 1991 - 1995
Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye 1989 - 1991
Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye 1984 - 1989

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Genişletilmiş modüler grup, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1995
Yüksek Lisans, Modüler grup, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1991

Araştırma Alanları

Matematik, Çok Değişkenli Karmaşık Fonksiyonlar ve analitik uzaylar, Cebirsel Topoloji, Cisim Kuramı ve Polinomlar, Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı, Diziler, Seriler ve Toplanabilirlik, Fonksiyonel Analiz , Fourier Analizi, Genel Matematik, Genel Topoloji, Gerçel fonksiyonlar, Grup Teorisi ve Genellemeler, Ölçüm ve İntegrasyon, Özel Foksiyonlar, Sayılar Kuramı, Topolojik Gruplar, Lie Grupları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2004 - 2010
Yrd.Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1997 - 2004
Öğretim Görevlisi Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1996 - 1997
Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1989 - 1996

Akademik İdari Deneyim

Enstitü Müdür Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 - 2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2008 - 2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2006 - 2009
Dekan Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2007
Bölüm Başkan Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1999 - 2001

Yönetilen Tezler

Bizim O., PSL(2, R) grubu ve ayrık alt grupları, Yüksek Lisans, Ş.ÇAKIRTAŞ(Öğrenci), 2019
Bizim O., Denk sayılar ve eliptik eğriler, Yüksek Lisans, N.KURNAZ(Öğrenci), 2017
Bizim O., Modüler formlar ve uygulamaları, Yüksek Lisans, M.Bekler(Öğrenci), 2016
Bizim O., Rekurrent diziler ve uygulamaları, Doktora, B.Uzatıcı(Öğrenci), 2015
Bizim O., Eliptik fonksiyonlar, Yüksek Lisans, S.Kılıç(Öğrenci), 2013
Bizim O., Sonlu cisimler üzerinde Tate normal formlar, Yüksek Lisans, B.Çapa(Öğrenci), 2011
Bizim O., Modüler formlar, eliptik eğriler ve uygulamaları, Doktora, İ.İnam(Öğrenci), 2011
Bizim O., Kuadratik formlar ve uygulamaları, Yüksek Lisans, A.Özkoç(Öğrenci), 2009
Bizim O., Singüler eğriler ve eliptik bölünebilir diziler, Doktora, B.Gezer(Öğrenci), 2009
Bizim O., Ayrık gruplar ve hiperbolik geometri, Yüksek Lisans, O.Avcıoğlu(Öğrenci), 2008
Bizim O., Süreksiz gruplar ve temel bölgeler, Yüksek Lisans, B.Gezer(Öğrenci), 2005
Bizim O., Genişletilmiş hecke grupları, Doktora, R.ŞAHİN(Öğrenci), 2001

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bizim O., Gezer B., TÜBİTAK Projesi, Somos Dizileri: Periyodiklik Ve P-Adik Özellikleri, Uygulamaları, 2019 - 2021
Bizim O., Gezer B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eliptik Eğriler İle Elde Edilen Diziler, Özellikleri ve Uygulamaları, 2017 - 2019
Bizim O., TÜBİTAK Projesi, Modüler Formlar Eliptik Eğriler ve Uygulamaları, 2007 - 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):56
h-indeksi (WOS):4