Education Information

Education Information

  • 2002 - 2005 Postgraduate

    Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

  • 1982 - 1987 Undergraduate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey