Announcements & Documents

LINE TV İsrafa Karşı Programı Döngüsel Ekonomi ve İsraf
Other
9/21/2022

Line TV'de yayınlanan İsrafa Karşı Programında "Döngüsel Ekonomi ve İsraf" konusunda açıklamalar yapılmış, 

çevre önceliklerine değinilmiştir.

MARMARA DENİZİ'NİN ÇIĞLIĞI
Presentation
6/19/2021

BUMİAD, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Unesco Derneği tarafından düzenlenen “Marmara Denizi’nin Çığlığı” adlı panel, Makina Mühendisi İlker Özaslan moderatörlüğünde BAOB ortak toplantı salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, Marmara Denizi oşinografik koşullarının müsilaj olayına etkilerini, Marmara Denizi oşinografik koşullarına etki eden faktörleri anlattı. Müsilaj oluşumunu tetikleyen şartları ve etkileri anlatan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, çözüm önerilerini sıraladı. Dr. Ayşe Gazihan, denizlerde iyi çevresel durum tamamlayıcıları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU, çevre mühendisliği ve atık yönetimi açısından konuyu ele almaya çalıştım. Marmara Denizi’nde acilen yapılması gerekenleri: Müsilajın deniz tabanına inmesi riskine karşı deniz yüzeyinin eldeki tüm imkanlarla temizliği, Müsilajın mevcut durum verileri belirlenerek maksimum üreme koşullarının tespiti, Müsilaj oluşumuna karşı makrobesinlerden fosfor ve azot deşarjına acil müdahale, Mikronutrientlerden demir ve bakır deşarjına acil müdahale şeklinde sıraladım. Marmara Denizi’nde 2023’e kadar yapılması gerekenler için ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevcut yapısı bu tür çalışmalarla uyumlu değildir, Çevre Bakanlığı kurulmalı. Bütüncül havza yönetim modelini ekonomik temele dayanarak yönetmek üzere sadece Marmara için yeni bir kurum oluşturulmalı. Marmara atık özümseme kapasitesine göre Marmara’ya deşarj yapan her kent için bir kirlilik kotası oluşturulmalı (Ton/Gün bazında) Marmara toplam kirlilik kotası 2023 yılında dondurulmalı. Bu yıldan sonra bölgenin toplam kirlilik yükünü artıracak hiçbir yapılanmaya gidilmemeli. Karbon piyasası gibi Marmara’ya yıllık yüklenebilecek kirlilik miktarı üzerinden kirlilik piyasası sistemi oluşturulmalı. Elde edilecek gelir kentteki temiz üretim, atıksu arıtma ve su geri kazanımı projelerinde harcanmalı. önerilerini sundum. BUMİAD, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Unesco Derneği tarafından düzenlenen “Marmara Denizi’nin Çığlığı” adlı panel, Makina Mühendisi İlker Özaslan moderatörlüğünde BAOB ortak toplantı salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, Marmara Denizi oşinografik koşullarının müsilaj olayına etkilerini, Marmara Denizi oşinografik koşullarına etki eden faktörleri anlattı. Müsilaj oluşumunu tetikleyen şartları ve etkileri anlatan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, çözüm önerilerini sıraladı. Dr. Ayşe Gazihan, denizlerde iyi çevresel durum tamamlayıcıları hakkında bilgi verdi. Ben de çevre mühendisliği ve atık yönetimi açısından konuyu ele almaya çalıştım. Marmara Denizi’nde acilen yapılması gerekenleri: Müsilajın deniz tabanına inmesi riskine karşı deniz yüzeyinin eldeki tüm imkanlarla temizliği, Müsilajın mevcut durum verileri belirlenerek maksimum üreme koşullarının tespiti, Müsilaj oluşumuna karşı makrobesinlerden fosfor ve azot deşarjına acil müdahale, Mikronutrientlerden demir ve bakır deşarjına acil müdahale şeklinde sıraladım. Marmara Denizi’nde 2023’e kadar yapılması gerekenler için ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevcut yapısı bu tür çalışmalarla uyumlu değildir, Çevre Bakanlığı kurulmalı. Bütüncül havza yönetim modelini ekonomik temele dayanarak yönetmek üzere sadece Marmara için yeni bir kurum oluşturulmalı. Marmara atık özümseme kapasitesine göre Marmara’ya deşarj yapan her kent için bir kirlilik kotası oluşturulmalı (Ton/Gün bazında) Marmara toplam kirlilik kotası 2023 yılında dondurulmalı. Bu yıldan sonra bölgenin toplam kirlilik yükünü artıracak hiçbir yapılanmaya gidilmemeli. Karbon piyasası gibi Marmara’ya yıllık yüklenebilecek kirlilik miktarı üzerinden kirlilik piyasası sistemi oluşturulmalı. Elde edilecek gelir kentteki temiz üretim, atıksu arıtma ve su geri kazanımı projelerinde harcanmalı. önerilerini sundum.


“Bursa İli Deniz Atıkları ve Kontrolü” Çevrimiçi Semineri
Presentation
5/28/2021

Deniz atıkları, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de denizleri ve sucul yaşamı önemli ölçüde tehdit eden ciddi bir sorundur. Yerel eylem ve eylemsizliklerin küresel bir sonucu olan deniz atıklarının yol açtığı hasarın önlenmesi için mevcut durumu irdelemek, bilgi paylaşımında bulunmak, uygun atık yönetim modellerini tartışmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:00-15:15 saatleri arasında “Bursa İli Deniz Atıkları ve Kontrolü” Çevrimiçi Semineri gerçekleştirilecektir.