Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Sakarya University, Busıness Instıtute, Muhasebe ve Finansman, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uluslararası Ticaret (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons, Turkey

 • 2007 - 2009 Associate Degree

  Sakarya University, Ali Fuat Cebesoy Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Yabancı para değişim etkilerinin finansal tablolarda raporlanması

  Sakarya University, Busıness Instıtute, Uluslararası Ticaret

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English