Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’xxde Arabuluculuk Uygulamaları

İnsan ve Toplum Bilkimleri Dergisi, vol.1, no.3, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Analysis of the Impact of the Syrian Crisis on Turkey's Politic-Military, Social and Economic Security

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.13, no.26, pp.1-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Prensipli Görüşme ve Kültürel Farklılıklar

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye-Iraq Bölgesel Kürt Yönetimi İlişkilerinde Güvenliksizleştirmeler: 2008-2016 Arası Dönem

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İlk Çağ Uygarlıklarında Diplomasi

Uludağ Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.2, pp.179-227, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kafkaslar Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Rus İlişkileri

Yeni Türkiye Dergisi, no.71, pp.660-667, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kaddafi Sonrası Libya’xxda Siyasal Dönüşüm

Akademik Orta Doğu, vol.7, no.1, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Devrimleri ve Ortadoğu’xxnun Yeniden Yapılanması

Ortadoğu Analiz, vol.3, no.27, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Arap İsyanları ve Arap Orta Doğu’xxsunun Siyasal Dönüşümü

Akademik Orta Doğu, vol.6, no.1, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Capturing the Compexity of the Cyprus Conflict

Turkish Journal of Politics, vol.1, no.1, pp.11-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Non-Governmental Organizations and Peacemaking

Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Resolving Internal Conflicts in the Post Cold War Era: Is Peacekeeping Enough?

Journal of Economic and Social Research, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Cyprus Conflict and the Question of Identity

Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.1, no.4, pp.28-41, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Why One More Failure

Ege Akademik Bakış, vol.5, no.1, pp.25-41, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Structure of Intra-State Conflicts in the Post Cold War Era

Uludağ 11. Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14 - 15 October 2019

Ayrımcılık Sorunu Bağlamında Bulgaristan’daki Türk Azınlık: 1989 Sonrası Dönem

Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Gçöü Sempozyumu, 6 - 07 December 2019

Soğuk Savaş’xxın Ardından Türkiye-Eski Sovyet Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11 - 12 October 2018

Diplomaside Prensipli Görüşme ve Kültürel Farklılıkların Rolü

10. Uluslararası İlşikiler Kongresi, 8 - 10 October 2018

International Conflict Resolution Through Mediation

9. Uluıdağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23 - 24 October 2017

Creating A Path to the Solution of the Cyprus Conflict

TESAM 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1 November - 02 October 2017

The UN System in Search for A More Secure World in the Post-Cold War Era

7. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 22 October 2015

Books & Book Chapters