Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıraatin Cehrî Okunduğu Namazlarda ”Âmîn” Lafzının Söylenmesi: Rivayet Merkezli Bir İnceleme

Bilimname, vol.41, no.1, pp.801-834, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Tecrîd Adlı Eserinde İsnada Dair Değerlendirmeler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.123-166, 2020 (Other Refereed National Journals)

Deniz Ürünlerinin Hükmü ve Bu Konudaki İhtilafların Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.175-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hadis İlmine Dair Kaleme Alınan Almanca Akademik Çalışmalar

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.315-353, 2020 (Other Refereed National Journals)

Hadislerin Ma’nen Rivayeti Bağlamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Siyerin Kurgusal Anlatımı

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.59-80, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hz Ebû Bekr ve Hz ’Umer’in Hadis Tedvînine Bakışları ile İlgili Rivayetlerin Tahlili

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.56, no.1, pp.137-156, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz.. Ebû Bekir ve Hz. Umer’in Hadis Tedvinine Bakışları ile İlgili Rivayetlerin Tahlili

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.56, no.1, pp.137-156, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbadetlerin Edasında Tedrîcilik Meselesi ve İlgili Hadislerin Tahlili

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.25, pp.385-418, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislerin Rivayet Özelliklerinin Fıkha Etkisi Bağlamında Velisiz Kıyılan Nikâhın Batıl Olduğunu İfade Eden Rivayetin Tahric ve Tenkidi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.361-376, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Rivayet Özellikleri Bağlamında ”Velisiz Nikâh Olmaz” Hadisinin Tahrîc ve Tenkîdi

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.33-48, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yıldırım Bayezid’in Yanında Bir Âlim: İbnü’l-Cezerî ve Hadisçiliği

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.551-564

Hadislerin Ma’nen Rivayeti Bağlamında Siyerin Kurgusal Anlatımı

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, vol.2, pp.241-253

Hanefî Mezhebi Hadis Tenkidi Anlayışının Oluşumunda Ebû Hanîfe’nin Etkisi

Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâm-ı Azam Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.453-459

Erken Dönem Usûl Eserleri Çerçevesinde Hanefi Fukahâsının Sahabe Algısı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bursa, Turkey, 6 - 08 May 2013, vol.4, pp.1009-1022

Books & Book Chapters

Zayıf Hadis Çeşitleri

in: Hadis Usulü, Muhammet Yılmaz, Nagihan Emiroğlu, Editor, Lisans, İstanbul, pp.119-150, 2019

İsnad ve Metin Tenkidinin Temel Kriterleri

in: Hadis Usulü, Muhammet Yılmaz, Nagihan Emiroğlu, Editor, Lisans, İstanbul, pp.247-267, 2019

Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi

İFAV (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları), İstanbul, 2018